Έκδοση ΑΜΚΑ

Τα δικαιολογητικά για έκδοση ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι:

Για Έλληνες υπηκόους

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  2. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

 

Για ξένους υπηκόους

  1. Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
  2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
  3. Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn