Έκδοση ΑΦΜ στην Εφορία

Για να εκδώσετε ΑΦΜ στην Εφορία χρειάζεστε:

  1. Έντυπο M1 – απόδοσης ΑΦΜ
  2. Έντυπο Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου (για ανήλικο παιδί να φαίνονται τα ΑΦΜ και των 2 γονέων)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης, αν δεν υπάρχει ταυτότητα
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn