Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Βήμα 1: Επαγγελματική έδρα

Προκειμένου να ασκήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι απαραίτητο να έχετε επαγγελματική έδρα. Η έδρα σας μπορεί να είναι είτε μισθωμένη, είτε ιδιόκτητη ή η οικία σας εάν η νομοθεσία για την δραστηριότητα που επιλέξατε να ασκήσετε το επιτρέπει.

Βήμα 2: Εύρεση ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Κάθε δραστηριότητα έχει έναν συγκεκριμένο ΚΑΔ. Πρέπει να βρείτε τον κάθε έναν που χρειάζεστε για να ασκήσετε τις δραστηριότητές σας.

Βήμα 3: Προεγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Κάνετε προεγγραφή στο επιμελητήριο που ανήκει η δραστηριότητα που θέλετε να δηλώσετε ως υποψήφιος νέος επαγγελματίας (εμπορικό, οικονομικό, βιοτεχνικό, επαγγελματικό). Εκεί καταβάλλετε και παράβολο εγγραφής και θα πληρώσετε την ετήσια συνδρομή.

Βήμα 4: Προεγγραφή στα μητρώα του ΕΦΚΑ

Θα χρειαστείτε:

  • Αποδεικτικό έδρας : Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για δωρεάν παραχώρηση του χώρου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως έδρα
  • Αίτηση εγγραφής
  • Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και ο ΚΑΔ της δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (επίσημη απόδοση)

Βήμα 5: Έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ

Θα χρειαστείτε:

  • Τις βεβαιώσεις προεγγραφής Επιμελητηρίου και ΕΦΚΑ
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση χώρου σχετικά με την έδρα
  • Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)
  • Το Έντυπο Μ2 συμπληρωμένο

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει αυτοψία του χώρου και να πάρετε τη βεβαίωση. Βρίσκετε τον αρμόδιο υπάλληλο (ελεγκτή) με τον οποίο συνεννοείστε για να έρθει στο χώρο σας για να τον ελέγξει. Φροντίστε την ημέρα που θα έρθει ο χώρος να είναι άδειος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πάρετε απαλλαγή αυτοψίας, κάτι όμως που αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας.

Μετά τον επιτυχή έλεγχο αυτοψίας, μπορείτε πλέον να προβείτε σε δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικής επιχείρησης

Βήμα 6: Ολοκλήρωση εγγραφής σε Επιμελητήριο και ΕΦΚΑ

Αφού πάρετε την έναρξη εργασιών από την εφορία δίνετε ένα αντίγραφο στον ΕΦΚΑ και ένα στο Επιμελητήριο για να ολοκληρωθούν οι εγγραφές σας.

Μετά και από το τελευταίο βήμα έχετε τελειώσει με την έναρξη και μπορείτε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Επίσης θα πρέπει να παραγγείλετε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) και να αγοράσετε τα απαραίτητα μπλοκάκια αποδείξεων που απαιτεί η δραστηριότητα σας (Λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο για επαγγελματίες, με ή χωρίς ΦΠΑ κτλ.).

Επιπλέον θα πρέπει να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού σε τράπεζα της επιλογής σας, με σκοπό να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές της επιχείρησης μέσω αυτού

Τέλος, αν το επάγγελμα (σύμφωνα με τους ΚΑΔ) απαιτεί την εγκατάσταση τερματικού POS, θα προβείτε σε αγορά ή ενοικίαση συσκευής.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn