Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ λόγω θανάτου

Τα δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ λόγω θανάτου είναι:

  1. Λογαριασμό ρεύματος ή αριθμός παροχής ακινήτου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής  ταυτότητας του νέου ιδιοκτήτη
  3. Αποδεικτικό του ΑΦΜ (ή άλλο επίσημο έγγραφο)
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας-αποδοχής κληρονομιάς ή Ε9
  6. Καταβολή εγγύησης για την υπογραφή του νέου συμβολαίου ύψους 130,00€
  7. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) σε περίπτωση που έχει λήξει το προηγούμενο (Το ΥΔΕ έχει ισχύ 14 έτη για κατοικίες και 7 έτη για επαγγελματικούς χώρους)

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn