Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να γίνει αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ είναι:

  1. Λογαριασμό ρεύματος ή αριθμός παροχής ακινήτου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής  ταυτότητας
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό εφορίας
  4. Μισθωτήριο συμβόλαιο taxis με αποδοχή ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9
  5. Χρηματική  εγγύηση για την υπογραφή συμβολαίου στο νέο όνομα ύψους 130,00€
  6. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) σε περίπτωση που έχει λήξει το προηγούμενο (Το ΥΔΕ έχει ισχύ 14 έτη για κατοικίες και 7 έτη για επαγγελματικούς χώρους)
  7. Εάν υπάρχει οφειλή στη ΔΕΗ στο ΑΦΜ του προσώπου που θα υπογραφεί το νέο συμβόλαιο, θα πρέπει είτε να εξοφληθεί, είτε να ρυθμιστεί και να πληρωθεί εκείνη τη στιγμή η πρώτη δόση της ρύθμισης. Στη συνέχεια υπογράφεται το νέο συμβόλαιο

Για νομικά πρόσωπα απαιτείται επίσης: Καταστατικό της εταιρίας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της και η σφραγίδα της επιχείρησης.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn