Δήλωση γάμου- διαζυγίου στην εφορία

Τα δικαιολογητικά για δήλωση γάμου-διαζυγίου στην εφορία είναι:

  1. Έντυπο M1 – μεταβολής ατομικών στοιχείων
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου-διαζυγίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να δηλώνει τη νέα κατάσταση
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn