Δαπάνες που μειώνουν το φόρο της επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για να αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, πρέπει να κάνουν σωστή διαχείριση και να μειώνουν όσο περισσότερο μπορούν το φόρο τους. Πρέπει να είναι ενήμερες και να προλαβαίνουν τα γεγονότα. Παρακάτω θα σας παραθέσουμε μερικές δαπάνες που μπαίνουν στα έξοδα της επιχείρησης και μειώνουν το φόρο.

  • Η μισθοδοσία και τα Έξοδα προσωπικού. Όλες οι αμοιβές προσωπικού αναγνωρίζονται ως έξοδο εφόσον έχουν καταβληθεί μέσω τράπεζας. Ως τέτοιο έξοδο είναι και οι δαπάνες για την επιμόρφωση του προσωπικού.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές. Οι δαπάνες για τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία μετρούν μόνο εάν έχουν εξοφληθεί.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Τέτοιες δαπάνες είναι τα ενοίκια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, η αγορά εξοπλισμού και επίπλων, τα αναλώσιμα και η ενοικίαση μηχανημάτων ή αυτοκινήτων (leasing) από την επιχείρηση.
  • Οι δαπάνες για προβολή και διαφήμιση.  Η διαφήμιση μπορεί να είναι έντυπη (φυλλάδια, κάρτες) ή και ηλεκτρονική (ιστοσελίδα, Facebook, Google)
  • Ασφάλιστρα πυρός-κλοπής και μεταφορικών μέσων
  • Αποζημιώσεις σε τρίτους βάση δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των απολυθέντων υπαλλήλων
  • Δεδουλευμένοι τόκοι

Να ενημερώσουμε ότι δεν εκπίπτουν στα έξοδα δαπάνες για φορολογικά πρόστιμα και παραβάσεις, οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος καθώς και δαπάνες καυσίμων εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει επαγγελματική άδεια ή δεν είναι μισθωμένο.

Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνεννόηση και ενημέρωση από το λογιστή της κάθε επιχείρησης.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn