Διακοπή ατομικής επιχείρησης

Για να κάνετε διακοπή σε ατομική επιχείρηση θα χρειαστείτε:

  1. Μπλοκ-τιμολόγια και βιβλία εσόδων-εξόδων που έχουν θεωρηθεί στην εφορία
  2. Έντυπο Μ4 – Διακοπής εργασιών
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης
  5. Υπογραφές από όλα τα τμήματα της εφορίας

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn