Δικαιολογητικά για διακοπή ρεύματος

Τα δικαιολογητικά για να κάνετε διακοπή ρεύματος σε κάποιο ακίνητο είναι:

  1. Λογαριασμό ρεύματος ή αριθμό παροχής ακινήτου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Εάν υπάρχει οφειλή στη ΔΕΗ, θα πρέπει είτε να εξοφληθεί, είτε να ρυθμιστεί και να πληρωθεί εκείνη τη στιγμή η πρώτη δόση της ρύθμισης

Μετά τη διακοπή στη ΔΕΗ πρέπει να κατατεθεί μια απλή αίτηση στο Δήμο για την οριστική απαλλαγή δημοτικών τελών.

Για νομικά πρόσωπα απαιτείται επίσης καταστατικό της εταιρίας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της και η σφραγίδα.

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn