Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό

Για μεταφορά της μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό θα χρειαστείτε:

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μεταφρασμένη
  2. Βεβαίωση εργασίας από εργοδότη μεταφρασμένη
  3. Έντυπο Μ0 – Γνωστοποίηση αλλαγής μόνιμης κατοικίας
  4. Έντυπο M1 – μεταβολής στοιχείων και Έντυπο Μ7 – δήλωσης σχέσης με φορολογικό εκπρόσωπο
  5. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου, όπου αποδέχεται να είναι φορολογικός εκπρόσωπος του φορολογουμένου
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn