Μεταφορά έδρας

Για μεταφορά έδρας της επιχείρησής σας χρειάζεται:

  1. Έντυπο Μ2 – Μεταβολής εργασιών
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο ή υπεύθυνη δήλωση για δωρεάν παραχώρηση σχετικά με την έδρα
  4. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων στην ταμειακή μηχανή
  5. Αυτοψία της έδρας από τη ΔΟΥ
  6. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία και την ταμειακή μηχανή κατά τη μεταφορά στη νέα έδρα
  7. Κατάθεση αντιγράφου από την εφορία στον ασφαλιστικό φορέα και αίτηση ΟΑΕΕ
  8. Κατάθεση αντιγράφου από την εφορία στο αρμόδιο επιμελητήριο
  9. Κατάθεση αντιγράφου από την εφορία στο ΙΚΑ (Εφόσον απασχολείτε προσωπικό)

Print Friendly, PDF & Email

Facebook
LinkedIn