Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πως θα πάρουν τα 800 ευρώ εργαζόμενοι και άνεργοι

Τι θα ισχύσει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους και ανέργους

Αποζημίωση ειδικού σκοπού:

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο που κλείνει η επιχείρησή του με κρατική εντολή, ανακοίνωσαν οι Υπουργοί.

 

Η αποζημίωση θα καταβληθεί στις αρχές Απριλίου και θα την λάβουν οι εργαζόμενοι που έκλεισε η επιχείρηση που εργάζονταν λόγω διοικητικής απόφασης για το διάστημα απο 15 Μαρτίου ως 30 Απριλίου.

Αποζημίωση και στους ελεύθερους επαγγελματίες

800 ευρώ θα δοθούν και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με βάση τον ΚΑΔ, τους επλήγησαν από τις συνέπειες του κορωνοιού.

Αποζημίωση και στους ανέργους

Οκτακόσια ευρώ θα πάρουν επίσης και όσοι άνεργοι λήγει το επίδομα ανεργίας στις 31/03/2020 αφού παρατείνετε για δύο μήνες η χορήγησή του και, αντί για 12 μήνες θα λάβουν επίδομα για 14 μήνες,

 
2 πλατφόρμες για την καταβολή των χρημάτων

Οι εργοδότες θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ», όπου θα δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από την «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι εργαζόμενοι/-ες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εκεί, θα καλούνται να εισαγάγουν τα προσωπικά στοιχεία τους, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. 

Κατά τον μήνα Μάρτιο, εξαιτίας του ότι παρατηρήθηκε εκρηκτική αύξηση των απολύσεων (γύρω στις 30.000), το Υπουργείο Εργασίας προχώρα στην απαγόρευση των απολύσεων, κρίνοντάς άκυρη την απόλυση του εργαζόμενου/της εργαζόμενης για επιχείρηση που έχει ανασταλεί η λειτουργία της.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς κι οι επιχειρήσεις που εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για την εφαρμογή όλων αυτών, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται:

-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
-όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
-και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μέτρα για τους εργαζόμενους

-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

-Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

-«Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους βάσει ΚΑΔ, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

-Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη με βάση τον ονομαστικό τους μισθό.

Μέτρα για επιχειρήσεις και εργοδότες

-Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται

-Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Μέτρα ενίσχυσης ευελιξίας των επιχειρήσεων για την λειτουργική προσαρμογή τους στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωναϊου

-Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας

-Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, την άρση των διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς, και ιδίως την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.

Μέτρα για ανέργους

-Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την 31η Μαρτίου.

Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

-Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Κάλυψη σε ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ότι θα καλυφθούν πλήρως όλες οι ασφαλιστικές τους εισφορές των εργαζομένων που θα πάρουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σταϊκούρας, απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Συγχρόνως, προβλέπεται αναβολή καταβολής των εισφορών των επιχειρήσεων που έκλεισαν, αλλά και αυτών που είναι ανοιχτές με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν απολύσεις.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων οφειλών αλλά και η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών από τις εισφορές Φεβρουαρίου για τρεις μήνες γι αυτές τις επιχειρήσεις που έκλεισαν, γι αυτές που είναι ανοιχτές.

Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών του Ιανουαρίου, αυτές θα πληρωθούν κανονικά μέχρι τις 20 Μαρτίου, καθώς θα δοθεί σε αυτούς τρίμηνη αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών για τις εισφορές Φεβρουαρίου και μετά.

Facebook
LinkedIn