Ενίσχυση από τη Δράση Στήριξης Αυτοαπασχολούµενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νοµικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Facebook
LinkedIn