Επιδότηση στεγαστικού δανείου

Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Δικαιούχοι:

 

• Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

• Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.

• Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β΄ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).

• Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τα κριτήρια:

1. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο  τρίμηνο, κατά 80% το δεύτερο και κατά 70% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

2. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 70% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 60% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

3.  Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 50% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 30% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

 

 

Αν κάποιος δανειολήπτης έχει λάβει αναστολή πληρωμών δανείων από την τράπεζα, τότε μπορεί να επιλέξει είτε να διακόψει την αναστολή και να ξεκινήσει να πληρώνει, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και την κρατική επιδότηση, είτε να περιμένει τη λήξη της αναστολής πληρωμών και να ξεκινήσει να πληρώνει μετά, λαμβάνοντας και πάλι την κρατική επιδότηση.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσω λογιστή, δικηγόρου ή συμβούλου, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από την τράπεζα και μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Facebook
LinkedIn