Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων διάφορων επιδοτούμενων προγραμμάτων, ανάλογα με το τι ταιριάζει σε κάθε επιχείρηση. Στις μέρες μας είναι πολύτιμη κάθε βοήθεια που μπορεί να έχει μια επιχείρηση για να επιβιώσει. Η έγκυρη ενημέρωση, η εύρεση του κατάλληλου προγράμματος, η σωστή υποβολή της πρότασης και η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια υλοποίησής του είναι μια διαδικασία που παρέχεται από το γραφείο μας.

Μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου έχουν εγκριθεί προτάσεις μας, που αφορούν κυρίως νέες και μικρές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τις 85.000€.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές από αυτές:

Γραφείo, Πρόγραμμα: Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία  Συνολικός προϋπολογισμός: 20.000€
Φωτογραφικό Studio,  Πρόγραμμα: Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία  Συνολικός προϋπολογισμός: 20.000€
Καφετέρια, Πρόγραμμα: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης  Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000€
Εμπορικό Κατάστημα, Πρόγραμμα: Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Συνολικός προϋπολογισμός: 14.800€
Καφέ-Μπαρ, Πρόγραμμα: Κεφάλαιο Κίνησης λόγω covid-19 Συνολικός προϋπολογισμός: 16.000€
Εκπαιδευτήριο, Πρόγραμμα: Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Συνολικός προϋπολογισμός: 14.800€
Facebook
LinkedIn