Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε, έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της Εταιρείας σας. Εστιάζουμε στην ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης και δημιουργούμε ένα σωστό φορολογικό πλάνο. Σκοπός μας είναι η έγκαιρη ενημέρωσή σας ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Τήρηση μηχανογραφημένων βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Τήρηση χειρόγραφων βιβλίων
  • Οργάνωση Αποθήκης και εμπορικής διαχείρισης
  • Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  • Μηνιαία ανάλυση των Εσόδων και των Εξόδων σας
  • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές Εταιρειών
  • Σύνταξη δηλώσεων Παρακρατούμενων φόρων (Φ.Π.Α.,Φ.Μ.Υ.)
  • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σας
  • Συμβουλές για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης σας και για την ελαχιστοποίηση των φόρων

Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας:

Facebook
LinkedIn