Μισθοδοσία

Η νομοθεσία μεταβάλλεται καθημερινά. Μείνετε ενημερωμένοι σε όλα τα εργατικά θέματα με το να μας εμπιστευθείτε.

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας μας περιλαμβάνουν:

  • Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της εταιρείας σας
  • Υποβολή αρχείων σε ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ) ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, προσλήψεων και απολύσεων
  • Απογραφή στο ΙΚΑ και υποβολή ΑΠΔ
  • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας:

Facebook
LinkedIn